ກ່ຽວກັບບໍລິສັດ

Sokxay Chaluen Kharnkha Company was established in 2005 by Mr. Sokxay Somchaynuek

Which was a family business and running business in trade and investment. After that Mr. Sokxay Somchayneuk continuously expanded and grown his businesses and set up the Companies so significantly. In 2010, the Company has developed to be Group Business, which is called “Sokxay Group”. Currently, we have run different types of business namely: Sokxay Modern Lottery No.4, Consumer Products, Tires & Engine Oil (Castrol Engine Oil), Food & Beverage(Lotteria Laos which is franchise from Korea & Sokxay Café Restaurant), Sokxay Minimart, Communication & Electronics(sell mobile phones, mobile phone accessories and electrics equipment), Construction, Factories of Liquid Concrete,  Prestressed Concrete Piles and Prestressed Floors, Real Estate, Microfinance Institute, Sokxay IT Development, Sokxay Insurance(Life & Non-life), and Join Venture with TOYOTA LAO.  The Sokxay Group is now planning to set up more Businesses Units in the near future such as: SOKXAY ALL(ONLINE); PILOT BUSINESS UNIT, DD EMPLOYMENT SOLE CO., LTD, SOKXAY LOGISTICS; BONDED WAREHOUSE; DUTY FEE ZONE, SOKXAY PETROLEUM, SOKXAY APPRAISAL SOLE CO., LTD and other businesses to be coming soon.

 

Sokxay Chaleun Kankhar (Consumer Products)

Lamluang Communication & Electronics (LCE)

Sokxay Modern Lottery

Sokxay Chaleun Concrete

Vilay Chaleun Kankhar

Houng Heuang Chaleun Karnkhar

Sokxay Real Estate

Sokxay Micro-finance Institute

Sokxay Chaleun Construction

Chaleun Distribution Systems (Sokxay Mart)

Sokxay Food & Beverage(Lotteria Laos & Sokxay Café Restaurant)

Sokxay IT Development

Joint Venture with TOYOTA LAO

SOKXAY ALL(ONLINE)

PILOT BUSINESS UNIT

DD EMPLOYMENT SOLE CO., LTD

SOKXAY LOGISTICS

BONDED WAREHOUSE

DUTY FEE ZONE

SOKXAY PETROLEUM

SOKXAY APPRAISAL SOLE CO., LTD

ວຽກກຳລັງປະກາດ
ຈັດພີມມາ: 1 ເດືອນຜ່ານມາ
Reviews for Sokxay Group

ກະລຸນາ ເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ບົບ ຂຽນການທົບທວນຄືນ!