ກຸ່ມບໍລິສັດໂຊກໄຊ ມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ

cover
logo

ກຸ່ມບໍລິສັດໂຊກໄຊ ມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ

  •   3 Vacancy
  • 1,141 Views

ປະສົບການ

1 Year

ປະເພດພະນັກງານ

Full Time

ຕໍາແໜ່ງ

Entry Level

ສະເໜີເງິນເດືອນ

ດຶງດູດໃຈ

ລາຍລະອຽດວຽກ

‼️ ກຸ່ມບໍລິສັດໂຊກໄຊ ມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຕຳແໜ່ງ:- ພະນັກງານບັນຊີທົ່ວໄປ- ພະນັກງານບັນຊີ (ພົວພັນພາກລັດ)- ພະນັກງານບັນຊີ (ອາກອນ)

ກຸ່ມບໍລິສັດໂຊກໄຊ ມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຕຳແໜ່ງ:

  • ພະນັກງານບັນຊີທົ່ວໄປ
  • ພະນັກງານບັນຊີ (ພົວພັນພາກລັດ)
  • ພະນັກງານບັນຊີ (ອາກອນ)

ບ່ອນປະຈຳການ: ສຳນັກງານໃຫຍ່, ບ້ານທາດຫຼວງກາງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ