ຕໍາແໜ່ງ ພະນັກງານຄັງວັດຖຸດິບ 1 ຄົນ

cover
logo

ຕໍາແໜ່ງ ພະນັກງານຄັງວັດຖຸດິບ 1 ຄົນ

  •   1 Vacancy
  • 665 Views

ປະສົບການ

Less Than 1 Year

ປະເພດພະນັກງານ

Full Time

ຕໍາແໜ່ງ

Entry Level

ສະເໜີເງິນເດືອນ

ດຶງດູດໃຈ

ລາຍລະອຽດວຽກ

  • ຊາຍອາຍຸ 20 ປີຂຶ້ນໄປ ລະດັບການສຶກສາມໍ 7 ສາມາດອ່ານ ABCD - Z ໄດ້ ( ຖ້າມີປະສົບການພິຈາລະນາເປັນພິເສດ )
  • ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້, ເປັນຄົນດຸໝັ່ນຫ້າວຫັນຕໍ່ໜ້າທີ່ການງານ, ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດທີ່ວາງອອກ
  • ມີພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ ແລະ ຄິດໃນແງ່ບວກ (ບໍ່ມີປະສົບການກໍ່ສາມາດສະໝັກໄດ້)

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

  • ກວດສອບຄວາມສົມບູນຂອງວັດຖຸດິບກ່ອນຈັດເຂົ້າພື້ນທີ່
  • ການເບີກຈ່າຍ-ສິນຄ້າ
  • ການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍວັດຖຸດິບ
  • ເຮັດກິດຈະກໍາ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະກິດຈະກໍາ 5ສ ແລະ ກິດຈະກໍາອື່ນໆ

 

ປ້າຍກຳກັບ
ວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
URAI PHANICH (LAOS) CO., LTD

Vientiane Prefecture, LA

ດຶງດູດໃຈ

Full Time
ຈັດພີມມາ: 1 ເດືອນຜ່ານມາ
URAI PHANICH (LAOS) CO., LTD

Vientiane Prefecture, LA

ດຶງດູດໃຈ

Full Time
ຈັດພີມມາ: 1 ເດືອນຜ່ານມາ