ຕໍາແໜ່ງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ບັນຊີຕົ້ນທຶນ 1 ຄົນ

cover
logo

ຕໍາແໜ່ງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ບັນຊີຕົ້ນທຶນ 1 ຄົນ

 •   1 Vacancy
 • 3,691 Views

ປະສົບການ

1 Year

ປະເພດພະນັກງານ

Full Time

ຕໍາແໜ່ງ

Entry Level

ສະເໜີເງິນເດືອນ

ດຶງດູດໃຈ

ລາຍລະອຽດວຽກ

 • ຍິງອາຍຸ 23-32 ປີ ລະດັບການສຶກສາປະລິນຍາຕີ ສາຂາການບັນຊີ ມີປະສົບການ 1-3 ປີຂຶ້ນໄປ ສາມາດໃຊ້ Excel, Word ແລະ PowerPoint ໄດ້
 •  ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້, ເປັນຄົນດຸໝັ່ນຫ້າວຫັນຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ, ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດທີ່ວາງອອກ
 • ມີພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ ແລະ ຄິດໃນແງ່ບວກ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

 • ເຮັດລາຍງານ ແລະ ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຄໍານວນຕົ້ນທຶນ ແລະ ປັບປຸງຕົ້ນທຶນສິນຄ້າໃຫ້ເປັນປະຈຸບັນ
 • ລວບລວມຂໍ້ມູນ ແລະ ຕິດຕາມພ້ອມທັງກວດສອບເອກະສານໃນຂະບວນການຜະລິດ
 • ເຮັດບັນຊີຕົ້ນທຶນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານຍອດຂອງການຜະລິດທີ່ຜະລິດໄດ້ໃນແຕ່ລະເດືອນ
 • ລາຍງານສິນຄ້າຄົງເຫຼືອທຸກໆທ້າຍເດືອນ ແລະ ມີມະນຸດສໍາພັນທີ່ດີ

ໝາຍເຫດ: ເງິນເດືອນສາມາດລົມກັນໄດ້

 • ຕ້ອງມີມະນຸດສຳພັນທີ່ດີ, ສາ​ມາດ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ໄດ້
 • ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ຄວາມຄິດສ້າງສັນ
 • ສາມາດເຮັດວຽກ ວັນຈັນ- ວັນເສົາ ເວລາ 08.00-17.00 ນ.
ປ້າຍກຳກັບ
ວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
1 application(s)
URAI PHANICH (LAOS) CO., LTD

Vientiane Prefecture, LA

ດຶງດູດໃຈ

Full Time
ຈັດພີມມາ: 5 ເດືອນຜ່ານມາ
URAI PHANICH (LAOS) CO., LTD

Vientiane Prefecture, LA

ດຶງດູດໃຈ

Full Time
ຈັດພີມມາ: 5 ເດືອນຜ່ານມາ