Design & Multimedia

ຕົວກອງຂັ້ນສູງ

Showing 1 – 1 of 1 results

ບໍລິສັດ ໂຕຕານ ລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ພະນັກງານການຕະຫລາດ 1 ຕຳແໜ່ງ

ບໍລິສັດ ໂຕຕານ ລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

Vientiane Prefecture, LA

₭3,000,000 - ₭5,000,000 /monthly

Full Time
ຈັດພີມມາ: 5 ເດືອນຜ່ານມາ
ແຜນທີ່ວຽກ