ບໍລິສັດ ໂຕຕານ ລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

About Company

TOTAL COMPANY 

Energy is Total's history. Having produced oil and gas for nearly a century, Total has also branched out into renewable energies and electric power. As a global energy leader, we leverage our pioneering spirit and capacity for innovation to address new challenges and prepare for the future. Our 20-year ambition is to become the responsible energy major. 

TOTAL, FROM 1920 TO THE PRESENT 

Total's history began in 1924, with the creation of Compagnie Française des Pétroles (CFP). At the time, we produced oil in the Middle East. Over the years, we have expanded internationally and diversified into gas, refining, petrochemicals and petroleum product marketing, as well as solar power, bio energies and energy storage. We have been innovating for nearly 100 years to meet our customers' expectations.

Current Opening
ບໍລິສັດ ໂຕຕານ ລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ພະນັກງານການຕະຫລາດ 1 ຕຳແໜ່ງ

ບໍລິສັດ ໂຕຕານ ລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

Vientiane Prefecture, LA

₭3,000,000 - ₭5,000,000 /monthly

Full Time
Reviews for ບໍລິສັດ ໂຕຕານ ລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

Please login to write review!